فرار از دین

متاسفانه دین برای بسیاری از مردم دلیلی است که سرزمینشان را ترک کنند و در آلمان درخواست پناهندگی دهند. بیشتر مردم فکر می­کنند کسانی که تحت تعقیب عقاید دینی قرار می­گیرند، اقلیت ­های دینی هستند که از طرف اکثریت در آن جامعه، مورد تهدید قرار گرفته­اند. در بحران اخیر پناهندگان، به ویژه ایزدیان و مسیحیان هستند که از کشورهای با اکثریت مسلمان، فرار می­کنند. اما یک گروه در گزارش رسانه­ها به طور کلی نادیده گرفته می­شود: بی خدایان. در بسیاری از ادیان (مثلاً اسلام) کنار گذاشتن عقاید (ارتداد) به عنوان جرمی که سزاوار جزا است، تلقی می­شود. و همچنین، کسی که از بدو تولد به هیچ گروه دین تعلق نداشته باشد، متاسفانه اغلب به عنوان «بی اعتقاد» مورد تعقیب قرار می­گیرد.

مشکل این افراد در هیاهوی جنگ­های عقیدتی، متاسفانه نادیده گرفته می­شود. سپس اینطور می­شود که تبعیض به علت عقاید بی خدایی اغلب در محیط­های خصوصی نمایان می­شود و به ندرت به محیط­های عمومی راه پیدا می­کند. این مساله متاسفانه حتی کارمندان اداره مهاجرت را بارها متقاعد کرده است که مردمی که دین ندارند، نمی­توانند از تعقیب دینی، شکایتی داشته باشند، هر چند که EU-Richtlinie در سال 2004 تحت «تعقیب دینی» را با بیان کلمه « عدم اعتقاد به خالق و بی خدایان» تعریف می­کند.

به این دلیل ما در سال 2017 «کمک به پناهندگان بی خدا» را تاسیس کردیم. ما می­خواهیم به عنوان جایی که پناهندگان و پناه جویانی که به دلیل عقاید بی خدایی و انتقاد از دین، سوالات و درخواستهایشان را مطرح می­کنند، باشیم. ما حمایت می­کنیم که مشکل این افراد جدی گرفته شود و با اقدامات مناسب به سمت به رسمیت شناخته شدن در خواست پناهندگی(جواب مثبت) هدایت شود.