جرم انگاری نقد دین و ارتداد

اعلام غیرقانونی و جرم انگاری آزادی مذهب و عقیده.

در 13 کشور جهان (افغانستان، ایران، یمن، مالزی، مالدیو، موریتانی، نیجریه، قطر، پاکستان، عربستان سعودی، سومالی، سودان و امارات متحده عربی) عناصر اصلی حقوق بشر برای آزادی مذهب و عقیده به اتهام ارتداد یا توهین به مقدسات محکوم به اعدام هستند. علاوه بر این، مجازات زندان در بیش از 40 کشور قابل اجراست و جوانب مهم حقوق بشر مانند حق تعیین سرنوشت در بسیاری از کشورها نقض می شود.

اطلاعات تکمیلی: