کمپین “999 حامی” به پایان رسید!

انجمن کمک به پناهندگان سکولار آلمان به کمپین “999 حامی” پایان داد. هرچند که هدف 999 محقق نشد، با این وجود از نتیجه بسیار راضی هستیم! زیرا به جای دو موقعیت شغلی تمام وقت، اکنون می توان حداقل دو شغل نیمه وقت را به طور دائم تقبل کرد.

ما از این فرصت استفاده کنیم و از همه کسانی که ما را حمایت کردند تشکر کنیم!

این به ما کمک زیادی می کند تا کار خود را ادامه دهیم. استفان پینتنر و دیتمار اشتاینر، که در سال 2017 به همراه رعنا احمد انجمن کمک به پناهندگان سکولار را تأسیس کردند، در کنار ما خواهند ماند، اما حوزه مسئولیت خود را تحویل خواهند داد. دو عضو جوان‌تر اکنون فعالیت های آنها را به عهده خواهند گرفت که ما از این بابت بسیار خرسندیم. انجمن ما در سراسر کشور در حال رشد و گسترش است.

آنچه تاکنون به دست آورده ایم:

  • ما به پناهندگان سکولار از سراسر جهان در آلمان کمک مستقیم ارائه می دهیم
  • ما به عنوان مخاطبین متخصص در حوضه سکولاریته در جهان اسلام، از جمله در پارلمان اتحادیه اروپا و همچنین پژوهش های دانشگاه‌های آکسفورد و هاروارد در نظر گرفته می‌شویم.
  • ما با کمیسر دولت فدرال برای آزادی مذهبی در سراسر جهان در وزارت توسعه فدرال (BMZ) همکاری می کنیم
  • ما در رویدادها، گزارش های مطبوعاتی و مصاحبه های تلویزیونی کارهای روابط عمومی (قابل مشاهده) انجام می دهیم
  • ما عضو «شورای مرکزی افراد غیر مذهبی» (KORSO سابق – شورای هماهنگی سازمان‌های سکولار) هستیم

ما از همه حامیان برای حمایت هایشان تشکر کنیم و روی حمایت های بعدی آنها حساب کنیم!🌺